Copyright Mike O Photography


De fotograaf heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht. Het auteursrecht geeft de fotograaf van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren. De fotograaf beslist dus of een foto openbaar mag worden gemaakt en /of verveelvoudigd. Het auteursrecht geeft de fotograaf ook enkele morele rechten, zoals het recht op naamsvermelding. Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is dus toestemming nodig van de fotograaf. In ruil voor die toestemming vraagt de fotograaf meestal een vergoeding. Het is derhalve niet toegestaan de op deze internetsite gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder bronvermelding en toestemming van Mike O Photography. Niets van deze site mag worden vermenigvuldigd op welke wijze dan ook, met uitzondering van door bezoeker gevraagd materiaal en de door Mike O Photography gegeven toestemming voor uitsluitend eigen gebruik hiervan.
 
Voor info en of fotomateriaal mail met mikeophotography@outlook.com